Quy trình tiêu độc sát trùng

Quy trình tiêu độc sát trùng

Quy trình tiêu độc sát trùng I- MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG: Tiêu độc sát trùng (TĐST) là biện pháp chủ động nhằm cắt đứt yếu tố lây truyền của mầm bệnh, góp phần quan trọng đảm bảo vệ sinh thú y trong quá trình tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm […]