Chuột hại ngô và biện pháp phòng trừ

Chuột hại ngô và biện pháp phòng trừ

Chuột hại ngô và biện pháp phòng trừ 1. Thiệt hại do chuột gây ra Tuỳ theo trọng lượng cơ thể và loài chuột mà mức độ phá hại của chúng khác nhau. Một con chuột trong một năm có thể ăn hết từ 13 đến 21 kg thóc. Ngoài thiệt hại về mặt kinh […]